سامانه مدرسه هوشمند پویاندبیـرستان غیر دولتی ایرانیان- دوره ی متوسطه اول
 پانل ورود کاربران

 دانش آموز ممتاز
 
 تقویم روز
 نفرات برتر آزمون پیشرفت تحصیلی

نفرات برتر آزمون پایش (پیشرفت تحصیلی )

                                   پایه هفتم

رتبه

نام و نام خانوادگی

درصد

1

علی حبیبی

77/92

2

مهدی بابائی

69/58

3

متین امینی

68/75

4

پارسا رحیمی

67/08

5

حسین عمومی

67/08

6

کوروش هاشمیان

66/25

7

عرفان اعلایی

65/42

 

                                  پایه هشتم

رتبه

نام و نام خانوادگی

درصد

1

علیرضا امینی فرد

85/93

2

محمدمبین شاهین

85/19

3

یوسف نعمتی

77/41

4

محمد طاها غلامی

70/37

5

محمدمهدی رضایی (جواد)

68/89

6

ابوالفضل رفیعی

67/78

7

سپهر فتحیان

67/41

 

                                     پایه نهم

رتبه

نام و نام خانوادگی

درصد

1

حسین عزیزی

80/37

2

محمد یمین مکاری

74/44

3

اشکان پاک نهاد

73/33

4

امیرحسین آقامحمدی

70/74

5

امیرمحمد حاجی هاشمی

70/74

6

شهروز حاجی هاشمی

70/37

7

فردین حاجی باقری

64/81

 

 

                              نفرات برتر هر سه پایه

رتبه

نام و نام خانوادگی

درصد

1

علیرضا امینی فرد

85/85

2

محمدمبین شاهین

85/19

3

حسین عزیزی

80/37

4

علی حبیبی

77/92

5

اشکان پاک نهاد

73/33

6

امیرحسین آقامحمدی

70/74

7

امیرمحمد حاجی هاشمی

70/74

 

 

 تابلو اعلانات
 جوایز نفرات برتر

چگونگی کسب امتیازات مثبت(تشویقی)

در سال تحصیلی 1402-1401

مورد تشویقی

تشویق

معدل 20 نوبت اول

70000 تومان

معدل 19/70 نوبت اول

50000 تومان

معدل 19/5 نوبت اول

40000 تومان

معدل 19 نوبت اول

30000 تومان

معدل 18/75 نوبت اول

25000 تومان

پیشرفت تحصیلی

تا     100000 تومان

مقام اول مسابقات فرهنگی،هنری، قرآنی و...در خمینی شهر

100000 تومان

مقام دوم مسابقات فرهنگی،هنری، قرآنی و...در خمینی شهر

70000 تومان

مقام سوم مسابقات فرهنگی،هنری، قرآنی و...در خمینی شهر

50000 تومان

مقام اول مسابقات فرهنگی،هنری، قرآنی و... دراستان

300000 تومان

مقام دوم مسابقات فرهنگی،هنری، قرآنی و... دراستان

200000 تومان

مقام سوم مسابقات فرهنگی،هنری، قرآنی و... دراستان

100000 تومان

معدل 20 نوبت دوم

100000 تومان

معدل 19/70 نوبت دوم

70000 تومان

معدل 19/5 نوبت دوم

60000 تومان

معدل 19 نوبت دوم

50000 تومان

معدل 18/75 نوبت دوم

35000 تومان

قهرمانی ها در مسابقات خارج مدرسه

تا   50000 تومان

رتبه اول سه آزمون تستی با هم

120000 تومان

رتبه اول سه آزمون تستی با هم

100000 تومان

رتبه اول سه آزمون تستی با هم

80000 تومان

نفرات برتر در مسابقات مدرسه

تا   50000 تومان

 

تذكر : در پايان سال تشویقی ها حساب می گردد

و به دانش آموزان قبولي خرداد ماه بُن نقدي داده خواهد شد.

 
 آنالیز نمرات ترم دوم خردادماه 1402

آنالیز نمرات ترم دوم  خرداد 1402

معدل

هفتم یک

هفتم دو

هشتم یک

هشتم دو

نهم یک

نهم دو

بالای 19

15

16

11

13

13

11

18 تا 19

5

8

15

8

6

5

کل معدلین

بالای 18

20

24

26

21

19

16

17 تا 18

6

2

1

5

2

6

زیر 17

1

0

0

0

1

0

 

 

پایه

تعداد کل

معدل بالای 18

زیر 16

هفتم

53

44

0

هشتم

53

47

0

نهم

44

35

0

جمع

150

126

0

 

 

معدل

تعداد

درصد

بالای 19

79 نفر

52/6 درصد

معدل 18-19

47 نفر

31/4 درصد

معدل 17 تا 18

22 نفر

14/6 درصد

زیر 17

2 نفر

1/4 درصد

 

 

مقایسه معدل ترم اول دیماه  1401 با معدل ترم دوم  خردادماه 1402

نام پایه

معدل کل ترم 1

معدل ترم 2

 پیشرفت یا پسرفت

هفتم

18/82

18/95

0/17+

هشتم

18/59

18/85

+0/26

نهم

18/74

19/01

0/27+

 

 

آنالیز نمرات ترم دوم خرداد 1402

معدل

هفتم یک

هفتم دو

هشتم یک

هشتم دو

نهم یک

نهم دو

بالای 19/70

4

6

4

3

5

6

19/5-19/69

2

5

2

4

3

1

19-19/49

9

5

5

6

5

4

18/5-18/99

5

3

10

1

3

3

18-18/49

0

5

5

7

3

2

17/5-17/99

5

1

1

3

2

4

17-17/49

1

1

0

2

0

2

16/5-16/99

1

0

0

0

0

0

16-16/49

1

0

0

0

1

0

زیر 16

0

0

0

0

1

5

معدل کلاس

18/83

19/06

18/87

18/70

19/01

18/97
 
 نفرات برتر

        

 

مقام های کسب شده توسط دانش آموزان در سال تحصیلی 1402-1401

1-حسین عمادی: کلاس هشتم ، نفر اول مداحی شهرستان و راهیابی به استان

2-حسین عمادی: کلاس هشتم ، نفر دوم مداحی  استان

3- الیاس جعفری: کلاس هفتم ، نفر اول مداحی شهرستان و راهیابی به استان

4- امیرمحمد سعیدی: کلاس نهم، نفر اول انشای نماز شهرستان و راهیابی به استان

5- ایلیا ملاکریمی : کلاس هفتم ،نفر اول مسابقات والیبال  شهرستان

 6-محمد یمین مُکاری : کلاس نهم ،نفر اول دمسابقات بدمینتون  شهرستان و راهیابی به استان

   7-اشکان پاک نهاد :کلاس نهم ، نفر اول مسابقات معلم یار در گروه قطب مدارس غیردولتی            

  8- محمد یمین مُکاری و اشکان پاک نهاد : کلاس نهم ،مقام اول در جشنواره خوارزمی بخش زبان  و راهیابی به استان

9-امیرحسن زمانی : :کلاس نهم ، نفر اول مسابقات کنگ فو در رده سنی نوجوانان در سطح استان

10-سیدمبین هاشمی :کلاس نهم ، نفر اول مسابقات نینجا در رده سنی نوجوانان شهرستان در بخش دفاع شخصی

11--سیدمهدی هاشمی :کلاس نهم ، نفر اول مسابقات نینجا در رده سنی نوجوانان شهرستان در بخش شمشیر

12-امیرعلی پریشانی: کلاس نفتم ، نفر اول مسابقات قرائت قرآن در شهرستان

 13- رسول هاشم زاده :کلاس هفتم ، نفر سوم مسابقات نینجوتسو استان   

14-سهیل مهرابی: کلاس هفتم، نفر اول مسابقات کونگ فو در شهرستان

15-سهیل مهرابی: کلاس هفتم، نفر دوم مسابقات سلاح تونفا در شهرستان

  16-مهدی بابایی: کلاس هفتم، نفر سوم مسابقات کونگ فو در شهرستان

17-محمد مبین شاهین: کلاس هشتم ، رتبه اول در مسابقات تفسیر قرآن شهرستان

18-امیرمحمد حاجی هاشمی  :کلاس نهم ، نفر دوم مسابقات نهج البلاغه شهرستان     

19-محمد یمین مُکاری: کلاس نهم، نفرسوم مسابقات صحیفه سجادیه شهرستان

20-امیرمحمد حاجی هاشمی:  کلاس نهم،  نفر سوم مسابقات نهج البلاغه شهرستان

21-محمدحسین کشاورز:کلاس هشتم ، نفر دوم مسابقات نهج البلاغه شهرستان

22-امیرمحمد قصری :کلاس هفتم ، نفر دوم مسابقات نهج البلاغه شهرستان

23-شهروز حاجی هاشمی :کلاس نهم،  نفر سوم مسابقات تفسیر قرآن شهرستان  

24-امین رضا آقایی:کلاس هفتم ، نفر سوم مسابقات تفسیر قرآن شهرستان

25-علیرضا امینی فرد:کلاس هشتم ، نفر سوم مسابقات صحیفه سجادیه شهرستان

26-حسین عزیزی:کلاس نهم ، نفر سوم مسابقات احکام شهرستان

27-سجاد وطنخواه:کلاس هشتم ، نفر دوم مسابقات گفتمان مهدوی شهرستان

28-متین گنجی:کلاس نهم ، نفر دوم مسابقات گفتمان مهدوی شهرستان

 

 

 مدرسه زندگی
 آمار بازدید ها
 نفرات برتر مسابقات در سال تحصیلی 1402-1401

 

 

مقام های کسب شده توسط دانش آموزان در سال تحصیلی 1402-1401

1-حسین عمادی: کلاس هشتم ، نفر اول مداحی شهرستان و راهیابی به استان

2-حسین عمادی: کلاس هشتم ، نفر دوم مداحی  استان

3- الیاس جعفری: کلاس هفتم ، نفر اول مداحی شهرستان و راهیابی به استان

4- امیرمحمد سعیدی: کلاس نهم، نفر اول انشای نماز شهرستان و راهیابی به استان

5- ایلیا ملاکریمی : کلاس هفتم ،نفر اول مسابقات والیبال  شهرستان

 6-محمد یمین مُکاری : کلاس نهم ،نفر اول دمسابقات بدمینتون  شهرستان و راهیابی به استان

   7-اشکان پاک نهاد :کلاس نهم ، نفر اول مسابقات معلم یار در گروه قطب مدارس غیردولتی            

  8- محمد یمین مُکاری و اشکان پاک نهاد : کلاس نهم ،مقام اول در جشنواره خوارزمی بخش زبان  و راهیابی به استان

9-امیرحسن زمانی : :کلاس نهم ، نفر اول مسابقات کنگ فو در رده سنی نوجوانان در سطح استان

10-سیدمبین هاشمی :کلاس نهم ، نفر اول مسابقات نینجا در رده سنی نوجوانان شهرستان در بخش دفاع شخصی

11--سیدمهدی هاشمی :کلاس نهم ، نفر اول مسابقات نینجا در رده سنی نوجوانان شهرستان در بخش شمشیر

12-امیرعلی پریشانی: کلاس نفتم ، نفر اول مسابقات قرائت قرآن در شهرستان

 13- رسول هاشم زاده :کلاس هفتم ، نفر سوم مسابقات نینجوتسو استان   

14-سهیل مهرابی: کلاس هفتم، نفر اول مسابقات کونگ فو در شهرستان

15-سهیل مهرابی: کلاس هفتم، نفر دوم مسابقات سلاح تونفا در شهرستان

  16-مهدی بابایی: کلاس هفتم، نفر سوم مسابقات کونگ فو در شهرستان

17-محمد مبین شاهین: کلاس هشتم ، رتبه اول در مسابقات تفسیر قرآن شهرستان

18-امیرمحمد حاجی هاشمی  :کلاس نهم ، نفر دوم مسابقات نهج البلاغه شهرستان     

19-محمد یمین مُکاری: کلاس نهم، نفرسوم مسابقات صحیفه سجادیه شهرستان

20-امیرمحمد حاجی هاشمی:  کلاس نهم،  نفر سوم مسابقات نهج البلاغه شهرستان

21-محمدحسین کشاورز:کلاس هشتم ، نفر دوم مسابقات نهج البلاغه شهرستان

22-امیرمحمد قصری :کلاس هفتم ، نفر دوم مسابقات نهج البلاغه شهرستان

23-شهروز حاجی هاشمی :کلاس نهم،  نفر سوم مسابقات تفسیر قرآن شهرستان  

24-امین رضا آقایی:کلاس هفتم ، نفر سوم مسابقات تفسیر قرآن شهرستان

25-علیرضا امینی فرد:کلاس هشتم ، نفر سوم مسابقات صحیفه سجادیه شهرستان

26-حسین عزیزی:کلاس نهم ، نفر سوم مسابقات احکام شهرستان

27-سجاد وطنخواه:کلاس هشتم ، نفر دوم مسابقات گفتمان مهدوی شهرستان

28-متین گنجی:کلاس نهم ، نفر دوم مسابقات گفتمان مهدوی شهرستان

 

 

 

 

 

 

 متولدین امروز
 پربیننده ترین مطالب
 جستجو